ИЗБОР НА ЕЗИК


НОВИНИ

Покана за участие в Годишната Награда за План за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ)

>>>>> Още по темата

Поредица от проведени обучения и предоставяне на техническа подкрепа на общините за изпълнение на енергоефективни мерки

>>>>> Още по темата

ТРЕТИЯТ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО SIMPLA СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. ВАРНА НА 25-26 ЮЛИ 2017

>>>>> Още по темата

Планирането и изпълнението на хармонизирани мерки бяха акценти на второто двудневно обучение по SIMPLA, 13-14.07.2017г

>>>>> Още по темата

Предстои втори обучителен курс за общински експерти по SIMPLA в гр. Варна

>>>>> Още по темата


ВИДЕО § ГАЛЕРИЯ

Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА) 

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел през 2005г., осъществяващо дейността си в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Агенцията осъществява дейности на територията на общините в Североизточния Регион за Планиране.     

Дейностите на ДУЕА са насочени към:

♦ Енергийно планиране и програмиране на местно и регионално ниво
♦ Секторни и хоризонтални инициативи за стимулиране ефективно използване на енергията, енергоспестяващи технологии и ВЕИ
♦ Разработване и прилагане на проекти за спестяване на енергия и използване на алтернативни енергийни източници в Община Добрич
♦ Сътрудничество и съвместни инициативи с партньори от България и чужбина
♦ Опазване и възстановяване на околната среда на територията на Българските Черноморски общини

Агенцията е създадена в рамките на проект „Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион Лоара - Франция, Регион Вармланд - Швеция, Регион Помурие - Словения, Регион Бургас и Община Добрич” (2004-2007). Проектът е съфинансиран по Програма “Интелигентна Енергия за Европа” на Европейската комисия и се администрира от Изпълнителна Агенция по Конкурентноспособност и Иновации.

ТЪРСЕНЕПОТРЕБИТЕЛ

Потребителско име:

Парола:

Регистрация
Забравена парола


ВРЪЗКИ

Проект SIMPLA


 
 


ЕКРЕТАРИАТ НА ДУЕА
9300 Добрич, ул. “България” 3
Тел.: +359 58 603 305;
e-mail: dlaem@abv.bg
web: http://www.dlaem.org


ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОФИС ВЪВ ВАРНА
9000 Варна, ул."Преслав" 4
Тел./Факс: + 359 52 611 911

 


© 2016, АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА ДОБРИЧ

Copyright 2016 All rights reserved