9300 Добрич, ул. "България" 3

АБЧО кани младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“