9300 Добрич, ул. "България" 3

АБЧО стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“