9300 Добрич, ул. "България" 3

Втори Мастър Клас за Ефективно Енергийно Управление бе проведен в Брюксел, 7-9.05.2018