9300 Добрич, ул. "България" 3

Добрич, 6 юни 2018 г: Семинар и обучение на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“