9300 Добрич, ул. "България" 3

Маркетингово проучване: Иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион