9300 Добрич, ул. "България" 3

Международен семинар „Развитие на зелен и активен културен туризъм в Черноморските държави