9300 Добрич, ул. "България" 3

SIMPLA: Местното планиране не е текст, написан на хартия, а Процес на изпълнение”