9300 Добрич, ул. "България" 3

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата