9300 Добрич, ул. "България" 3

На 30.04.2024г. официално приключи проект „Черноморска електромобилност“