9300 Добрич, ул. "България" 3

Новото законодателство на ЕС за енергийната ефективност, ВЕИ и управлението влезе в сила на 24.12.2018 г.