9300 Добрич, ул. "България" 3

ПОКАНА: Национална конференция „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“