9300 Добрич, ул. "България" 3

Президентът на FEDARENE посети Черноморските общини, за да представи възможностите за оказване на експертна техническа помощ на местните власти