9300 Добрич, ул. "България" 3

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности