9300 Добрич, ул. "България" 3

Стартира съвместната инициатива на Eurocities и град Осло за подписване на Декларация за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите отпадъци