9300 Добрич, ул. "България" 3

#GreeINN: Иновации в зелената индустрия § Кръгова икономика в помощ на МСП