9300 Добрич, ул. "България" 3

SIMPLA: Новите тенденции в планирането на градската мобилност и енергия се обсъдиха във Варна